Ve 2. kole, které se konalo na VŠCHT v Pardubicích poměřovalo své chemické vědomosti 420 soutěžích. Naši školu reprezentovala Michaela Břízová, Martina Jusková a Kamila Šponarová.166, 246 a 312 místo bylo pěkným umístěním. Děvčatům gratulujeme a přejeme jim, aby se jim dařilo i v dalším studiu. Děkujeme jim za reprezentaci školy.
J. Chárová