Děti se zájmem naslouchaly příběhy obou protagonistů a měly k oběma pánům nachystanou i spoustu všetečných otázek z praktického života vozíčkářů a za upřímné a statečné vyprávění svých osudů sklidili na závěr oba pánové zasloužený potlesk. Věřím, že tato akce přispěje významným způsobem k větší bezpečnosti a opatrnosti našich dětí jak ve škole, tak při trávení volného času, kdy se podobné úrazy stávají nejčastěji. Zároveň se u dětí vytváří i kladný vztah k našim handicapovaným spoluobčanům, což se jim v životě jistě neztratí.
 
Za ZŠ Vamberk Ivana Tomková (vychovatelka ŠD)