První workshop proběhl ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, kde hledali a následně prezentovali informace na téma „Václav Havel, listopad 1989“. Díky tomu se seznámili s prostory i fungováním této krásné moderní knihovny. Po krátkém zastavení a občerstvení se u soutoku Labe a Orlice v Jiráskových sadech seznamovali s moderním uměním v další krásné budově Galerie moderního umění v Hradci Králové.
Odpoledne potom strávili v Rodném domku F. L. Heka a ve Vlastivědném muzeu v Dobrušce, kde se jich ujaly výborné průvodkyně a kde žáci vyplňovali pracovní listy o životě českého obrozence F. L. Heka i o židovské tradici související s místní synagogou a expozicí tomuto tématu věnovanou.
Díky této pro ně náročné cestě si žáci mohli rozšířit a upevnit znalosti z českého jazyka a literatury, výtvarné výchovy, zeměpisu i dějepisu, hudební výchovy, občanské nauky. Děkujeme Sdružení SPLAV za zprostředkování dopravy. 
VŠI
 
Exkurze byla zajímavá a velmi poučná. Dozvěděla jsem se spoustu nových informací. Knihovnu v Hradci Králové jsem navštívila úplně poprvé. Budu-li v tomto městě v budoucnu studovat, ráda se stanu jejím čtenářem. Jediné, co mě mrzelo, že bych navštíveným místům věnovala mnohem více času, protože jsem si vše nestačila prohlédnout.
T. Z. 9.B