PROJEKT - CESTA DO HLUBIN PŘÍRODOVĚDNÝCH ZNALOSTÍ FOTOGALERIE

Podařilo se !!! Naše škola uspěla v grantovém řízení a v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost tj. ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu získala finanční dotaci na realizaci projektu s názvem Cesta do hlubin přírodovědných znalostí. Cílem projektu, který potrvá do 30. 6. 2013, je prohloubení znalostí žáků z oblasti přírodovědných předmětů formou prožitkového učení a rozvoj teoretických znalostí aplikovaných v praxi. Náplň projektu je velmi široká. Jednotlivé aktivity budou směřovat k tomu, aby žáci uměli využívat přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě. Při jeho realizaci budeme klást důraz na mezipředmětové vztahy a na podporu týmové spolupráce. V průběhu příštího školního roku uspořádáme 4 mezipředmětové dny, v rámci nichž se uskuteční několik soutěží, exkurzí, přednášek a praktických pozorování. Dále vyrazíme do terénu na 4-denní terénní cvičení. Žáci budou moci své praktické dovednosti prezentovat veřejnosti na Adventních a Vánočních dílnách, oslavíme spolu Den Země a celý projekt zakončíme společným workshopem.