Projekt „Modernizace učebny chemie včetně zajištění bezbariérovosti ZŠ Vamberk“ je spolufinancován z Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu.

 

Projekt řeší problém nevyhovujícího stavebně-technického stavu i z pohledu značného opotřebování a zastaralosti základního vnitřního vybavení učebny. Realizací projektu dojde ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (zde přírodní vědy) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

 

Předmětem projektu je komplexní rekonstrukce odborné učebny chemie pro 2. stupeň včetně kabinetu zahrnující stavební úpravy prostor, pořízení základního vnitřního vybavení včetně dodávky materiálně-technického vybavení (učební pomůcky).

V neposlední řadě pořízení schodolezu zajišťujícím bezbariérový přístup v objektu ZŠ.

 

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

 

Projekt „Modernizace učebny chemie včetně zajištění bezbariérovosti ZŠ Vamberk“ je spolufinancován Evropskou unií.