Název projektu: Rekonstrukce objektu školních dílen ZŠ Vamberk včetně zajištění bezbariérovosti

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014436

Cíl projektu: Předmětný projekt řeší částečnou rekonstrukci objektu, tj. zajištění bezbariérového přístupu do objektu a do odborných učeben, vybudování nového sociálního zařízení včetně bezbariérového WC a modernizaci učeben a souvisejících prostor (sklad pomůcek/zázemí pro učitele) s ohledem na přizpůsobení objektu pro tělesně handicapované osoby. Dále pak pořízení základního vnitřního vybavení pro žáky ZŠ Vamberk s cílem zvýšení kvality základního vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

FOTOGALERIE

 

Projekt „Rekonstrukce objektu školních dílen ZŠ Vamberk včetně zajištění bezbariérovosti“ je spolufinancován Evropskou unií.