Školní metodik prevence

Školní metodik prevence má za úkol sledovat ve spolupráci s ostatními pedagogy ve škole nebezpečí vzniku a projevů rizikového chování.
Navrhuje cílená opatření ke včasnému odhalování těchto rizik a řešení těchto problémů.


INFORMACE:

Do kategorie rizikové chování patří záškoláctví, problémové vztahy mezi dětmi v třídním kolektivu, dodržování pravidel školního řádu, šikana.
 
Řadí se k nim i drogová problematika - kouření cigaret a alkohol
a tzv. nelegální drogy. Dále patří do rizikového chování poruchy příjmu potravy - anorexie a bulimie, násilí na dětech, gamblerství, vliv různých sekt a bezpečný internet.
 
Školní metodička prevence vypracovala Minimální preventivní program, který je základem pro její práci ve škole. Program je k dispozici v listinné podobě v kanceláři pana ředitele školy.
 
Spolupracuje se všemi pedagogickými pracovníky, s okresní metodičkou prevence pí Mgr. Zdeňkou Ženatovou z PPP v Rychnově nad Kněžnou, s okresním kurátorem pro děti a mládež, se sociálním odborem MÚ ve Vamberku, s Policií ČR a Městskou policií ve Vamberku.
 
Cílem naší práce je minimalizovat výskyt rizikového chování mezi žáky naší školy. Chceme, aby děti chodily do školy rády, cítily se zde bezpečně a měly spoustu milých kamarádů. Můžeme říci, že se nám to daří.
 
V případě, že máš problém, neboj se mi to říci. 
Nikdo nemá právo ti fyzicky ubližovat, posmívat se, urážet tě.
Zaručuji ti naprostou anonymitu, nikdo se nedoví, kdo mne informoval. 
Když nepomohu já, vím, kam se obrátit a nasměruji tě na odborníky, kteří se problematikou rizikového chování zabývají.


Můžeš také využít:

- číslo linky bezpečí  nebo můžeš volat linku důvěry  116 111
- nonstop služeb Linky důvěry pardubického kraje v Ústí nad Orlicí tel. 465 524 252, na www.linkaduveryuo.cz
                          
Pracovníci ti zaručují anonymitu a pomoc v krizové situaci!
 
Osobní kontakt:
Kabinet cizích jazyků ve II. patře č. 61, kdykoliv během dne.           
Telefon:   494 541 324,
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.