Mgr. Veronika Ešpandrová

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon do školy: 494 541 324

 

Konzultační hodiny pro žáky:

·         středa 7:30-14:30 hod.

·         kdykoliv po domluvě

Kabinet školního psychologa je v přístavbě školy.

Konzultační hodiny pro zákonné zástupce: 

·         jsou v maximální možné míře uzpůsobeny jejich časovým možnostem. Na přesném termínu setkání je třeba se vždy domluvit emailem předem.

Činnost školního psychologa:

·         Poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi

·         Poskytuje krizovou intervenci pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce žáků

·         Provádí depistáž a diagnostiku žáků při výukových a výchovných problémech, podílí se na prevenci školního neúspěchu žáků

·         Provádí depistáž a diagnostiku nadaných žáků

·         Zjišťuje studijní předpoklady žáků a podílí se na kariérovém poradenství

·         Zjišťuje klima školní třídy

·         Podporuje spolupráci třídy a třídního učitele

·         Provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy

·         Poskytuje individuální konzultace pro pedagogické pracovníky

·         Poskytuje konzultace zákonným zástupcům žáků při výukových a výchovných problémech dětí

·         Pomáhá při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí

·         Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby

 

Psycholog nabízí bezplatnou poradensko-terapeutickou péči žákům, rodičům a pedagogům.

 

Psycholog na škole poskytuje:

·         Poradenské služby v oblasti výchovy a vzdělávání

·         Krizovou intervenci

·         Primární prevenci sociálně patologických jevů

·         Pomoc při řešení náročných životních situací (osobních/rodinných)

·         Spolupráci v řešení otázky školní neúspěšnosti

 

Zákonní zástupci mohou psychologa kontaktovat v případě:

·         Zvýšené zátěže systému rodiny

·         Zájmu o konzultaci výchovných či vzdělávacích obtíží

·         Registrace nápadných změn v chování dítěte

·         Nedostatku osobní pohody dítěte

·         Existence problémů v klimatu třídy

 

Žáci mohou psychologa kontaktovat pokud:

  • Selhávají v učení
  • Mají problémy se spolužáky či učiteli
  • Necítí se dobře ve třídě
  • Mají trému z prověrek/zkoušení
  • Řeší problémy či změny v rodině
  • Nemají se komu svěřit
  • Chtějí posílit svoji sebedůvěru, osobní pohodu
  • Něco je trápí (doma, ve škole, ve vztahu s kamarády…)

 

Dokumenty:

 

Individuální souhlas s činností školního psychologa.pdf

Činnost školního psychologa